suomi | svenska

 

Välj rätt blankett

 

För personlig service, samt hjälp och råd med ett problem som berör dig

Ärendet kan avse exempelvis:

  • Garantin på mobiltelefonen gäller 24 månader, men enligt servicen måste jag själv stå för reparationskostnaderna, eftersom mobiltelefonen blivit fuktskadad
  • Bilen har gått sönder, men försäljaren vägrar reparera bilen
  • Saneraren har gjort ett misstag. Vem står för reparationskostnaderna?

Efter att du sänt in blanketten kommer Konsumentrådgivningen att kontakta dig inom fem arbetsdagar.

Kontaktblankett  för ärenden avseende finska företag.

Kontaktblankett  för ärenden avseende utländska företag.

För att upplysa om ett ärende eller ett problem som berör konsumentens rättigheter

Ärendet kan avse exempelvis:

  • En olämplig eller vilseledande reklam
  • Otydliga eller problematiska avtal, som riktats mot konsumenter
  • Telefonförsäljare som säljer tidningar till åldringar, trots förbud mot direktmarknadsföring

Kontakten sparas i Konkurrens- och konsumentverkets informationssystem och används som hjälpmedel i tillsynsarbetet. Vänligen notera, att konsumentombudsmannen inte erbjuder personlig rådgivning.

Läs mera om konsumentombudsmannens  uppgifter.

  Kontaktblankett