suomi | svenska

Kontaktblankett i enskilda tvister eller för allmänna råd

 

Blankettens fält som markerats med röd asterisk (*) är obligatoriska. Du får fram en snabbanvisning genom att föra muspekaren ovanpå -symbolen.

Dina kontaktuppgifter

Förnamn:*   Efternamn:*  
Adress:  
Postnummer:* Postanstalt:  
Land:      
       
Telefonnummer:*   E-post:*  
Uppringningstid:        

Ett ombud sköter ärendet:  

Ombud

Förnamn:*   Efternamn:*
Adress:
Postnummer:* Postanstalt:
Land:    
       
Telefonnummer:* E-post:*

Kontaktuppgifter till säljaren/serviceleverantören

Namn:* Verksamhetsställe:  
Adress:
Postnummer: Postanstalt:
       
Kontaktperson:    
Telefonnummer: E-post:

Problem/produkt

Produktgrupp:*  

Produkt/Vara/Tjänst:* 
Märke:* Modell:
Årsmodell:* Ibruktagningsår:  
Km/timmar vid inköpstillfället:* Km/timmar när felet inträffade:  
Fordonsdel:   Avtalet ingicks:

Produkt/Vara/Tjänst:* 
Resmål: Resans tidpunkt:
Paketresa:   Beställningsnummer:  

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Märke: Modell:
Avtalstyp: Längd på visstidsavtal:  mån.  
Kundnummer:      

Produkt/Vara/Tjänst: *  
Anmälarens ställning:*      
Hustyp: Byggår:
Överlåtelsedatum: Fastighetsförmedlare:
Avtalstyp: Längd på visstidsavtal:  mån.

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Märke: Modell:
Avtalstyp: Längd på visstidsavtal:  mån.
Kundnummer:      

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Abonnemangets namn:*    
Abonnemangets nummer:   Kundnummer:  
Avtalstyp:* Längd på visstidsavtal:  mån.
Produkt som inte har beställts:      

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Märke:   Modell:
Byggår: Hustyp:
Avtalet ingicks:* Avtal om nyckelfärdig leverans:
Huspaket:    

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Märke: Modell:
Kundnummer:      

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Avtalstyp:*   Längd på visstidsavtal:    mån.
Kundnummer:      
Elavbrott:    
Byte av leverantör: Produkt som inte har beställts:  

Produkt/Vara/Tjänst:* 
Märke:   Modell:
Avtalstyp: Längd på visstidsavtal:  mån.
Kundnummer:    
Avbokning: Oklarhet rörande försäkring:  
Produkt som inte har beställts:   Felbehandling:  

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Märke:      

Produkt/Vara/Tjänst:*  
Ingen Produkt/Tjänst:*  
   
Märke: Modell:
Avtalstyp: Längd på visstidsavtal:  mån.
Kundnummer:      

Uppgifter om pris och inköpstillfälle

Pris:* Tvistens värde:  
Inköpsdatum:*   Produkten som köptes var:*
Försäljningsställe:* Betalningsmetod:*
När upptäcktes felet:* Garanti (om giltig):  mån.
Har du reklamerat:* När reklamerade du:

Beskrivning av problem/fel*

Beskriv kort och tydight de centralasta sakerna
  • Vad berättade försäljaren om produkten och dess skick/kvalitet före affären?
  • Vad avtalades i samband med affären?
  • Har du kontaktat försäljaren med anledning av felet/problemet?
  • Har en utomstående expert bedömt felet/problemet?
  • Hur anser du att felet/problemet bör åtgärdas?

Bilagor

För att redogöra för ärendet är det bra om du bifogar till exempel följande slags material till kontaktblanketten:

  • Bilder
  • Avtal
  • Korrespondens
  • En utomstående experts bedömning

Du kan bifoga högst fem bilagor, vars storlek är under tjugo megabyte. Bifoga bilagorna i menyn "Selaa".  


Bekanta dig med våra dataskyddsprinciper.