suomi | svenska

 

För personlig service, samt hjälp och råd med ett problem som berör dig

 

Ärendet kan avse exempelvis:

  • Garantin på mobiltelefonen gäller 24 månader, men enligt servicen måste jag själv stå för reparationskostnaderna, eftersom mobiltelefonen blivit fuktskadad
  • Bilen har gått sönder, men försäljaren vägrar reparera bilen
  • Saneraren har gjort ett misstag. Vem står för reparationskostnaderna?

Kontaktblankett  för ärenden avseende finska företag.
Efter att du sänt in blanketten kommer Konsumentrådgivningen att kontakta dig inom fem arbetsdagar.


Om ditt ärende gäller företag vars hemort är i ett EU-land, i Norge eller Island, använd  den här kontaktblanketten.