suomi | svenska | english

Misstänker du en kartell, någon annan konkurrensbegränsning eller olaglig upphandling? Sänd oss ett tips!

 

Fält med röd asterisk (*) på blanketten måste fyllas i. Du får en snabbinstruktion genom att föra musens kursor över ?-symbolen.

Aktuell produkt eller tjänst

Om det är fråga om flera produkter eller tjänster, ska du skriva in namnen på dem i fältet nedan.

*Beskrivning av ärendet  

Vad har hänt? När? Var? Vilka var på plats eller delaktiga?

Bilagor

Ni kan bifoga högst fem bilagor av en storlek som understiger tio MB. Tillåtna filändelser är: . zip, .pdf, .txt, .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .msg, .email, .eml, .emlx, .jpg, .png, .tiff, .tif, .wav, .wma, .mp3, .wmv, .avi, .jpe, .mov, .swf, .flv, .mkv, .qt, .asf, .m4v, .mpg, .mpeg och .mp4

 

Det eller de företag, vars verksamhet saken gäller

Fyll i namn på ett eller flera företag. Du kan lägga till fler företag med hjälp av plus-knappen.

  Uppskatta företagets
marknadsandel i procent
Företag:    
Företag 2:    
Företag 3:     lisää

 

Anmälarens kontaktuppgifter

 
Förnamn: Efternamn:
Adress:
Postnummer: Postanstalt:
Land:    
       
Telefonnummer: E-post:

Bekanta dig med våra dataskyddsprinciper.